OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře na těchto webových stránkách poskytujete své osobní údaje. Tyto údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 101/20000 Sb.,o ochraně osobních údajů. Jedná se o tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, telefon, email.

Jsou zpracovávány osobní údaje plynoucí z poptávek, objednávek a uzavřených smluv. Uchovávány a zpracovávány jsou tyto údaje: Jméno a příjmení, adresa, název firmy, telefon, email a údaje nezbytně nutné k plnění smlouvy a objednané služby. Tyto údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Získané osobní údaje budou použity pouze pro vlastní potřebu k možnosti poskytování a zlepšování služeb a k marketingovým účelům souvisejícími s poptávanými nebo poskytovanými službami. Osobní údaje zákazníka nebudou bez jeho souhlasu poskytnuty třetím osobám.

Osobní údaje jsou uchovávány a zpracovávány po dobu nutnou k plnění objednaných služeb a dobu danou zákonem pro uchovávání dokumentů, dobu, kdy smluvní vztah trvá, nebo se předpokládá jeho vznik, či pokračování.

Zákazník má právo k přístupu ke svým osobním údajům a právo požadovat jejich opravu, či odstranění. Může tak učinit emailem zaslaným z emailové adresy, ke které tyto osobní údaje patří (uvedl je v kontaktním formuláři, ve smlouvě, objednávce...)

Copyright © 2018 Green Hill Parket | Webdesign: Tvorba web stránek Vyškov - IR-webdesign

replica uhren it.wellreplicas.to it.upscalerolex.to replica watches replique rolex cloneswatches.com replicas relojes relogios replicas pt.upscalerolex.to rolex podróbka